Krajská knihovna Františka Bartoše Toto je katalog výměnného fondu KKFB. Skládá se z jednotlivých výměnných souborů.
Obsahy výměnných souborů Rejstřík názvů
Kombinované vyhledávání Rejstříky autorit
Pokročilé vyhledávání Rejstříky ostatních hesel
 Kombinované vyhledávání

Kombinované vyhledávání

Slova z názvu:
Autor:
Věcné údaje:
Nakladatel / zdroj:
 jen knihy, které lze vybrat do VS na přání
Nalezené záznamy seřadit: vzestupně    sestupně
Vyhledávat: s diakritikou    bez diakritiky

Jak hledat?

 • Vyplňujte jen ta pole, která vyplnit potřebujete; pokud použijete více polí, vyhledání zúžíte.
 • Do polí lze zadat jedno nebo více slov, jednotlivá slova oddělujte mezerou.
 • Nezáleží na velkých a malých písmenech.
 • Nezáleží na pořadí slov.
 • Pro vyhledání záznamů, které obsahují pouze části slov, použijte znak * (zadáno měst* - najde se město, města, městský atd.).
 • Minimální délka slova pro vyhledávání jsou 3 znaky (nezadávejte slova jako a, je, do apod.); potřebujete-li přesto hledat kratší slova (např. jméno autora Li Po), použijte rejstříky autorit nebo ostatních hesel.
 • Vyhledávají se záznamy, které obsahují všechna zadaná slova ve všech vyplněných polích (tzn. logický součin AND)
 • Zadáte-li příliš obecná slova, jako např. dějiny nebo Česká republika, bude nalezeno velké množství záznamů.
 • Pole Slova z názvu vyhledává i v tzv. údajích o odpovědnosti (jména autorů, překladatelů, ilustrátorů ad.), které jsou datově součástí pole obsahující název.
 • Pole Věcné údaje vyhledává ve všech polích věcného popisu - tedy v údajích, které popisují, o čem daný dokument pojednává (např. klíčová slova, osoba jako předmět, místo jako předmět, věcné téma atd.).
 • Do pole Nakladatel / zdroj můžete zadat název nebo část názvu nakladatelství, případně - při hledání článků - název či část názvu periodika, ve kterém chcete články hledat.
 • V záznamech článků je datum vydání většinou uvedeno ve formátu RRRRMM nebo RRRRMMDD - při jejich vyhledávání je proto do pole Datum vydání vhodné zadávat hodnotu s pravostranným rozšířením* (př. 2005* pro všechny články z roku 2005, 200508* pro všechny články ze srpna 2005, 20050806 pro všechny články ze 6. srpna 2005 apod.).
 • V nabídce Výběr knihovny můžete omezit vyhledání na jednotlivá pracoviště Krajské knihovny Františka Bartoše. Volba Pobočky zahrnuje všechny menší knihovny na území města, které nejsou napojené na automatizovaný knihovní systém.
 • Pozor na překlepy, jediný znak může ovlivnit výsledek vyhledávání.

1. návštěva z Vaší adresy (10.25.20.31), celkový počet návštěv: 35205